קראו בכותר - הזמנה למחול מטפורי : שילוב שפת הדמיון והמטפורה בהכשרת מורים