קראו בכותר - עמו אנוכי בצרה : יהדות בגטאות ובמחנות ההשמדה