קראו בכותר - קהל ישראל : השלטון העצמי היהודי לדורותיו - העת העתיקה (כרך א)