קראו בכותר - פרויקט הוראה יחידנית - מינהל בית-ספר ומינהל כיתה : דו"ח מסכם