קראו בכותר - איכה? : שאלתו של אלוהים ותרגום המסורת בהגותו של אברהם יהושע השל