קראו בכותר - חכמים - חכמים - כרך שני : ימי יבנה עד מרד בר כוכבא