קראו בכותר - עקדת יצחק : בפרשנות המיסטית והפילוסופית של המקרא