קראו בכותר - קהל ישראל : השלטון העצמי היהודי לדורותיו - ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת (כרך ב)