קראו בכותר - קהל ישראל : השלטון העצמי היהודי לדורותיו - העת החדשה (כרך ג)