קראו בכותר - חינוך והיסטוריה : הקשרים תרבותיים ופוליטיים