קראו בכותר - סגנונות קיום : היבטים עיוניים, מדעיים ויישומיים