קראו בכותר - בול - בימת ון ליר לשיח ציבורי - מרחב הביטחון : מבט חדש על השימוש במשאבי קרקע לצרכי צבא וביטחון בישראל