קראו בכותר - יחיד בדורו : הגאון מווילנא - דמות ודימוי