קראו בכותר - האלוהים לא ייאלם דום : המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית