קראו בכותר - עול הסובלנות : מסורות דתיות ואתגר הפלורליזם