קראו בכותר - בפתח גן העדן : חיפוש אחר אלוהים עם נוצרים ומוסלמים בארץ הקודש