קראו בכותר - זכרונות לבית דוד : שבעים שנות עבודה בשדה התחייה והיישוב