קראו בכותר - זיכרון בספר : קורות השואה במבואות לספרות הרבנית