קראו בכותר - שלטון ההון : החברה הישראלית בעידן הגלובלי