קראו בכותר - יסודות הפיסיקה ב : מגנטיות, גלים, אופטיקה ופיסיקה מודרנית - יחידות 1-2 : מגנטיות וזרם חילופין, גלים