קראו בכותר - יסודות הפיזיקה א : מכניקה,  אלקטרוסטיטקה, זרם ישר - יחידות 5-7 : אלקטרוסטטיסטיקה, זרם ישר השלמות