קראו בכותר - יסודות הפיזיקה א : מכניקה,  אלקטרוסטיטקה, זרם ישר - יחידות 3-4 : עבודה, אנרגיה מכנית וחום, חוק שימור התנע, תנועה מעגלית ותנועה הרמונית