קראו בכותר - טרמינל : כתב עת לאמנות המאה ה-21 - טרמינל 28 : גיליון בסימן חולון