קראו בכותר - ספר הקבוצה: קבוצת השרון תרפ"ב - תרצ"ו, הגות, לבטים ומאוויי חלוצים