קראו בכותר - פותחי התקווה : מירושלים לפתח-תקווה - תכניות לעבודה ויגיע כפיים בישוב הישן, תקצ"ט-תרל"ח 1878-1839