קראו בכותר - תיאור גיאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ - ישראל - כרך שלישי : יהודה (ג)