קראו בכותר - תיאור גיאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ - ישראל - כרך ראשון : יהודה (א)