קראו בכותר - מוקד הסכסוך : המאבק על הנגב 1956-1947