קראו בכותר - ארץ ישראל במאה העשרים : מיישוב למדינה 1900 - 1950