קראו בכותר - זמן יהודי חדש : תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי - כרך שלישי : ספרויות ואמנויות