קראו בכותר - זמן יהודי חדש : תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי - כרך רביעי : יהודים ולא-יהודים בזמן החדש; חיים יהודים מודרניים בתפוצות; מדינת ישראל כמפעל יהודי מודרנ