קראו בכותר - זמן יהודי חדש : תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי - כרך ראשון : ההגות היהודית המודרנית ; זיכרון, מיתוס והיסטוריה ; תמורות באורחות החיים