קראו בכותר - רמת יששכר : התישבות קדומה באזור שוליים