קראו בכותר - תיקון טעות : יהודים וערבים בארץ-ישראל 1956-1936