קראו בכותר - תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש - חלק ראשון : תקופת ההשכלה (סדר היום החדש להתמודדות הפילוסופית עם הדת)