קראו בכותר - אזרחים שווי חובות : זהות דרוזית והמדינה היהודית