קראו בכותר - מפיטורי הרמ"א עד פירוק הפלמ"ח : סוגיות במאבק על ההנהגה הביטחונית