קראו בכותר - המזרח התיכון : אלפיים שנות היסטוריה מעליית הנצרות עד ימינו