קראו בכותר - היישוב הספרדי בירושלים בשלהי התקופה העות