קראו בכותר - מלחמת העצמאות  תש"ח - תש"ט : דיון מחודש - חלק ב