קראו בכותר - ירושלים בתש"ח : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר