קראו בכותר - ימי בית חשמונאי : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר