קראו בכותר - המלך הורדוס ותקופתו : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר