קראו בכותר - אור במושבותם : חכמי מצרים : יצירתם ופועלם במאות השבע עשרה - התשע עשרה