קראו בכותר - הקליפה הדקה של כדור-הארץ : קריאה בפרוזה של דויד גרוסמן