קראו בכותר - נוגע במה שאינו : נוכחות והיעדר אלוהים בשירת רבקה מרים ויונדב קפלון