קראו בכותר - ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט : שכונות, בתים, אנשים - ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט : שכונות, בתים, אנשים : כרך שני