קראו בכותר - העברית והארמית בימי הביניים : עיונים בלשון ובחוכמת הלשון