קראו בכותר - קסירר והיידגר נפגשים בדאבוס : שאלות קאנטיאניות על טבע האדם