קראו בכותר - פסיכואנליזה ואמונה : בעקבות ביון, לאקאן ואייגן